2. Milieu en energie

Deze kerntaak heeft een tweeledige ambitie:

  1. Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie.
  2. Borgen en verbeteren van een duurzame en veilige leefomgeving.

Aandachtspunten