5. Regionale economie

Behoud en groei van de werkgelegenheid in Overijssel.

Wij werken aan een concurrerende economie met meer werkgelegenheid. Drie pijlers vormen het fundament van deze ambitie: (1) een aantrekkelijk vestigingsklimaat, (2) de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs, en (3) een concurrerend bedrijfsleven. Het beleid staat niet op zichzelf; er is sprake van raakvlakken met de opgaven energie, duurzaamheid en mobiliteit (ontsluiting van de economische kerngebieden). Daarnaast bestaan er afhankelijkheden met publieke en private partners binnen Overijssel alsook met Gelderland, het Rijk en Europa.

Aandachtspunten