1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

Zorgvuldig ruimtegebruik, borgen en bevorderen van ruimtelijke kwaliteit voor steden en platteland.

Aandachtspunten