6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Een toekomstbestendig en levendig cultureel klimaat, dat Overijssel aantrekkelijk maakt, waarin de culturele identiteit wordt ontwikkeld en behouden, waarin iedereen meedoet, waarin ruimte is voor ontwikkeling en experiment en waarin cultuur een verbindingsfactor van betekenis is.

Aandachtspunten